Diensten | Aankoop van een woning

Aankoop van een woning

Kredietkantoor Melotte & Partners helpt u bij de aankoop van een woning of appartement. Als kredietmakelaar kunnen we terecht bij verschillende kredietmaatschappijen. We zoeken naar de goedkoopste formule op basis van uw persoonlijke wensen.

De aankoop van een woning of appartement is wellicht je grootste en hopelijk ook beste investering. Het is soms een lange zoektocht naar je droomplek. Als je dan uiteindelijk je droomwoning gekocht hebt, neem dan zeker ook de tijd om goed op zoek te gaan naar de beste financiering. Je eerste hypotheek bepaalt immers vaak waar je nadien je bankzaken en verzekeringen beheert.

Wanneer je naar ons toe komt maken we een financieel plan, dit heeft de kredietmaatschappij nodig om je dossier goed te kunnen keuren. Het is voor hen belangrijk dat ze het geld terugkrijgen dat je van hen leent en dat ze een goede inschatting maken van het risico dat ze nemen.

Het financieel plan is een eenvoudig maar gedatailleerd plan waarin de details van je kredietaanvraag staan.

  1. Wie de woning koopt
  2. Hoeveel de woning kost en welk bedrag je er voor wil lenen
  3. Hoe je de lening zal terugbetalen

1.  Wie koopt de woning?

Koop je de woning alleen, samen met je partner of via je bedrijf.. het is logisch dat je je moet identificeren wanneer je een lening wil afsluiten. De kredietmaatschappij zal een controle doen bij de nationale bank en nagaan welke kredieten je reeds hebt en je hier netje tijdig hebt betaald.

2. Hoeveel kost de woning en welk bedrag wil je er voor lenen?

Bij de meeste kredietmaatschappijen kan je maximaal 100 % van de woningwaarde ontlenen. Enkele maatschappijen gaan  iets verder  en staan tot 105% toe. De toekenning van een kredietbedrag hoger als de woningwaarde kan je enkel bekomen wanneer je verder volledig binnen de acceptatiepolitiek van de betreffende kredietmaatschappij valt. Sommige kredietmaatschappijen staan minder dan 100% toe, bijvoorbeeld 90%. Dit wordt de quotiteit van je aanvraag genoemd.
Enkele voorbeelden: --> De woning kost € 200.000 en je leent €180.000 je qoutiteit is 90%--> De woning kost € 200.000 en je leent € 200.000 je qoutiteit is 100%
Bij nagenoeg alle kredietmaatschappijen krijg je een korting wanneer je een lage qoutiteit hebt omdat ze voor deze dossiers minder risico nemen.  De quotiteit die je moet halen en de grootte van de korting is wel verschillend van maatschappij tot maatschappij.

3. Hoe zal je de lening terugbetalen?

Het is onze verplichting om in je financieel plan duidelijk aan te geven met welke inkomsten je het krediet zal terugbetalen. Daarbij maken we de som van je inkomsten en trekken daar al je vaste kosten van af. Daarom is het belangrijk om te weten welke je inkomsten zijn en welke lopende kredieten, kredietopeningen (bv. kredietkaarten) en leningen je al hebt. 

Het is voor de kredietmaatschappijen belangrijk om u niet overladen met een te hoge kredietlast. Daarom worden er twee éénvoudige berekening toegepast: de schuldratio en het saldo-na-last. De schuld-ratio is de verhouding van je inkomen met de totale afbetalingslast die je hebt. Het saldo-na-last en is het bedrag dat je overhoudt nadat je alle leningen hebt terugbetaald.
Een eenvoudig rekenvoorbeeld:
Samen met je partners heb je € 3.300 netto-inkomsten per maand (€ 1.700 + € 1.600), jij hebt daarboven maaltijdcheques, deze tellen mee voor € 80 per maand. Jullie hadden geleend voor een wagen en betalen daar € 180 per maand voor. Aan de nieuwe lening zullen jullie € 1.000 per maand betalen.

     Inkomsten  € 3.380
     Uitgaven     € 1.080
     Schuldratio:  € 1.080 / 3.380 X 100 = 31,95 %
     Saldo na last: € 3.380 - € 1.080 = € 2.300

Elke kredietmaatschappij heeft hier andere regels waaraan je moet voldoen. De meeste eenvoudige regel stelt dat je maximaal 40 % van je inkomen mag spenderen en je als koppel €1.250 (€ 1.000 als alleenstaande).  Dit is niet de regel bij alle kredietmaatschappijen maar kan je wel al een beeld geven van de haalbaarheid van jouw project.

Kocht je een woning of appartement, neem dan zeker contact met ons.