Diensten | Erfenisrecht betalen

Erfenisrecht betalen

Wanneer u een erfenis ontvangt moet er erfenisrecht betaald worden op de ontvangen erfenis. Indien u onroerende goederen erft en deze wenst te behouden kan u bij ons terecht voor een krediet om uw erfbelasting te betalen. 

Wanneer u een erfenis ontvangt moet er erfenisrecht betaald worden op de ontvangen erfenis. Indien u onroerende goederen erft en deze wenst te behouden kan u bij ons terecht voor een krediet om uw erfbelasting te betalen.


Erfenisrecht wordt verdeeld over de roerende en onroerende eigendommen die u erft. Wanneer u een grote som liquide middelen erft is er meestal geen probleem. Erft u echter een woning en wil u deze woning behouden dan moet u in bepaalde gevallen een groot bedrag aan erfenisrecht betalen. Indien u samen met anderen (vb. broers en zussen) erft dan is de som  nog hoger wanneer u de andere(n) wil uitkopen.


Voor deze kosten kan u terecht bij Kredietkantoor Melotte & Partners. Wij werken met verschillende kredietmaatschappijen samen en zorgen daarbij dat we u steeds een voorstel op maat uitwerken.


Voor meer informatie betreffende erfenisrecht kan u terecht bij uw notaris of op onderstaande links:

https://financien.belgium.be/...
https://belastingen.vlaanderen.be/...


Neem zeker contact met ons op!