Diensten | Herfinancieren

Herfinancieren

Wij werken met absolute bodemtarieven voor hypothecaire kredieten. Door de lage rentestand kan het interessant  zijn om je bestaande krediet te herfinancieren.

Een kredietherziening kan op verschillende manieren uitgevoerd worden. Je kan je krediet herfinancieren met als doel je maandlast te verlagen, je duurtijd te verkorten of je extra geld opnemen zonder je maandlast te verhogen of je duurtijd te verlengen. Heb je een krediet van enkele jaren geleden dan is dit zeker het overwegen waard.


Herfinancieren kan wanneer het verschil tussen je huidige rentevoet en je nieuwe groot genoeg is. Uiteraard moet je rekening houden met het kostenplaatje van een herziening, je moet immers een wederbeleggingsvergoeding van je bestaande krediet en de handlichtingskost meefinancieren. Via een handige tool kan je berekenen hoeveel dit voor jouw krediet bedraagt: http://www.hoeveelkostmijnhuis.be/rekenmodules/herfinancieringskosten


Wanneer je een herfinanciering aangaat is het belangrijk dat je een langetermijnvisie met je krediet hebt en je informeert over je mogelijkheden. Je kan je krediet immers niet elk jaar herfinancieren en informeert je best over alle aspecten van de kredietherziening. Als kredietmakelaar zijn we perfect geplaatst om elke herfinanciering te begeleiden.